Privatumo politika

Šią Privatumo politiką UAB „Verslo žinios“ taiko kaip HR asistento „Bond“ teikiamų paslaugų naudotojams, užsakantiems šias paslaugas (toliau – Klientai).

Ši privatumo politika nėra laikoma UAB „Verslo žinios“ susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse.

Mes galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su šia tema, siųskite laišką el. paštu: [email protected].

HR asistente „Bond“ dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines nėra šios Privatumo politikos objektas.

Informacijos rinkimas

Informacija renkama vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka UAB „Verslo žinios“.

Kliento duomenys, kurie renkami HR asistento prenumeravimo tikslu:

 • Vardas, pavardė,
 • Darbovietės duomenys,
 • Telefono numeris,
 • Elektroninio pašto adresas.

Papildomi duomenys, kurie gali būti renkami geresnio paslaugos teikimo, Kliento užklausų atsakymo tikslu:

 • IP adresas,
 • Naršymo istorija

UAB „Verslo žinios“ saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos Klientas atsakingu būdu teikia per svetainę, el. laišku ir (arba) internetines formas savo verslo tikslais.

Kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefonas gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Daugiau apie tai sužinokite šio puslapio skyrelyje „Tiesioginė rinkodara“.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikdami personalizuotas paslaugas,
 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas, sutartis,
 • siųsdami informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas (jeigu Klientas sutinka gauti tokią informaciją),
 • susisiekdami su Klientu dėl klausimų, kylančių paslaugos teikimo procese.

Kliento pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tiesioginė rinkodara

Kliento suteiktas el. pašto adresas ar telefono Nr. tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jo sutikimu užsakant „Verslo žinių“ paslaugas ir/ arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jis nėra atsisakęs gauti „Verslo žinių“ pasiūlymų.

Klientas gali bet kada išreikšti nesutikimą pateikiant savo atsisakymą el. paštu [email protected], arba spustelėjęs mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“, arba savo paskyros valdymo puslapyje https://mano.vz.lt.

Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik Kliento aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

Atsisakydami tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, Klientas turi teisę nenurodyti atsisakymo motyvų.

Kliento teisės

Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Klientas taip pat turi teisę:

 • prašyti ištaisyti asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą tol, kol patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu Klientas neturės galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų;
 • prašyti gauti automatiniu būdu tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus,
 • iš karto išreikšti savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite pakeisti savo paskyros nustatymus, paspaudę atitinkamą nuorodą svetainės paskyrų aptarnavimo puslapyje, arba laikytis kiekvieno elektroninio laiško apačioje nurodytos atsisakymo tvarkos.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Klientas turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą UAB „Verslo žinios“ tiesiogiai adresu J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu [email protected] iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (vdai.lrv.lt/).